21 października 2014

Listopad 2014 czasem wyborów samorządowych - również w Bielanach Wrocławskich

Listopad 2014 będzie czasem wyborów samorządowych w całej Polsce, również w Gminie Kobierzyce, które istotną częścią są Bielany Wrocławskie. Wybierani będą Wójt oraz Radni, finalnie dojdzie też do wyboru Sołtysa.

Na wstępie i dla prawidłowego odbioru tego wpisu chcę poinformować, iż ja nie zamierzam kandydować w wyborach samorządowych.

Martwi mnie niemrawość aktualnej kampanii. Jakieś mini dwa banerki wiszące w Bielanach Wr. i Ślęzie, jedna ulotka jaką dostałem do skrzynki to właściwie wszystko co dotknęło mnie bezpośrednio jeśli idzie o tą edycję wyborów. 

Przypomnijmy jak wyglądały wyniki z roku 2010 w wyborach na Wójta oraz ile głosów uzyskali Radni, który startowali z okręgu wyborczego Bielan Wrocławskich.

Jak widać powyżej w 2010 roku już niespełna 300 głosów Wyborców z Bielan Wrocławskich wystarczyło, by zostać ich reprezentantem w Radzie Gminy. Teraz zmieniła się ordynacja więc te wyniki nie są miarodajne

Mając na uwadze zbliżające się wybory samorządowe pomyślałem sobie, że Mieszkańcom Bielan Wrocławskich a już na pewno mi osobiście przyda się, by być dobrze poinformowanym o konkretnych pomysłach i planach Kandydatów. Oprócz tego myślę, że wszystkim Kandydatom przyda się takie wyzwanie a nam, czyli Wyborcom pomocne będzie posiadanie pewnych deklaracji na piśmie tak, by potem móc spokojnie rozliczać zwycięzców sprawdzając w jakim stopniu wypełniają lub nie swoje obietnice - innymi słowy: czy nie zrobili sobie przypadkiem jakiś żartów podczas kampanii wyborczej. 

W celu poznania pomysłów i planów Kandydatów przygotowałem Ankietę Wyborczą BielanyWroclawskie.com (kursywą, na niebiesko, poniżej) w ramach której wymieniłem kwestie, które w mojej opinii powinny zostać zaadresowane przez każdego poważnego Kandydata w wyborach samorządowych.

Za słuszną podpowiedzą jednego z lokalnych Społeczników zapraszam Was, Drodzy Czytelnicy, do współtworzenia tej Ankiety poprzez uzupełnienie jej o kwestie ważne dla Was, Waszych Rodzin, Sąsiadów, Przyjaciół z Bielan Wrocławskich. Jeśli wiesz o co jeszcze koniecznie trzeba zapytać Kandydata, który będzie walczył o względy Mieszkańców Bielan Wrocławskich, napisz proszę o tym - dodając komentarz do tego wpisu w terminie do 30.10.2014. Nie ma się co czarować - jeśli zależy nam na załatwieniu jakiejś konkretnej rzeczy w Bielanach Wrocławskich to okres wyborczy jest idealny, aby lobbować na rzecz dobrych zmian. To jest ten czas.


EDUKACJA W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Jakie działania zamierza Pani/Pan podejmować, aby uczynić Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich jedną z wiodących placówek edukacyjnych na tyle w skali Gminy (to za mało!), ale w skali całego Dolnego Śląska?
Działanie 1:……………………………
Działanie 2:…………………………....
Działanie 3:……………………………
 • Co konkretnie trzeba zmienić / zrobić inaczej w tych placówkach, aby uczęszczanie do nich prawdziwie rozwijało najmłodszych Mieszkańców Bielan Wrocławskich?
Zmiana 1:……………………………....
Zmiana 2:………………………………
Zmiana 3:………………………...........

BUDŻET GMINY KOBIERZYCE
 • Proszę określić swój stosunek do idei implementacji w Gminie Kobierzyce budżetu partycypacyjnego zwanego także budżetem obywatelskim (szczegóły w Załączniku nr 1).
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
jeśli wybrano (a):
 • Jaką kwotę z budżetu Gminy Kobierzyce należy przesunąć do wydatkowania zgodnie z wolą Mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego?
Moim zdaniem ta kwota powinna wynieść: ….…PLN.

INWESTYCJE W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Proszę określić jakie potrzeby inwestycyjne finansowane ze środków gminnych dostrzega Pani/Pan w Bielanach Wrocławskich w latach 2015-2018? Proszę wymienić 3 inwestycje (uszeregowane pod względem priorytetu realizacji) jakie Pani/Pana zdaniem powinny być zrealizowane w Sołectwie Bielany Wrocławskie?
Inwestycja 1:…………………......................................
Inwestycja 2:…………………......................................
Inwestycja 3:………………………...............................

ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW BIELAN WROCŁAWSKICH
 • Czy ma Pani/Pan pomysł na pobudzenie potencjału Mieszkańców Bielan Wrocławskich w celu mocniejszego niż dotychczas zaangażowania ich w życie naszej Gminy? Tak/Nie/Nie mam zdania
  • Tak, mam taki pomysł i polega on na tym, że ………………………………………………….................
  • Nie, nie mam takiego pomysłu
  • Brak zdania
 • Czy zamierza Pani/Pan wykorzystywać jakieś narzędzia do korzystania z mądrości wielu Mieszkańców Bielan Wrocławskich, by sprawować rządy w Gminie?
  • Tak, zamierzam korzystać z wiedzy i pomysłów Mieszkańców i wykorzystam do tego następujące narzędzia:…………………….........................................................
  • Nie, nie zamierzam prowadzić takich działań
  • Brak zdania
 • Proszę określić swój stosunek do propozycji nagrywania i publikowania on-line na stronie www Gminy sesji Rady Gminy Kobierzyce.
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
OPINIA O ZGŁOSZONYCH INICJATYWACH
 • Jakie jest Pani/Pana zdanie nt. opublikowanych na stronie BielanyWroclawskie.com inicjatyw: Ryneczek Bielan Wrocławskich i American Days Bielany Wrocławskie (szczegóły w Załączniku nr 2). Czy będzie Pani/Pan wspierać realizację tych pomysłów? Konkretnie jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć, by te inicjatywy weszły w życie w 2015 r?
  • Ryneczek Bielan Wrocławskich: ..................................
  • American Days Bielany Wrocławskie: .........................
Załącznik nr 1.
Informacja pochodzi ze strony: https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny

„Co to jest budżet partycypacyjny?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków . Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez:
 • uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
 • składanie własnych propozycji
 • większą rolę w kontroli wydatków publicznych.
 W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
Dlaczego budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi. Jest tak ponieważ:
 • ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców,
 • pozwala skutecznie odpowiadać na oczekiwania
 • wspomaga integrację społeczności lokalnej,
 • wspiera wspólnotę samorządową podnosi poziom społecznego zaufania do lokalnych władz”
Dużo, dużo więcej na temat budżetu partycypacyjnego można przeczytać tutaj:
Modelowy przykład zastosowania budżetu partycypacyjnego:

Załącznik nr 2.
RYNECZEK BIELAN WROCŁAWSKICH (RBW) – idea polega na tym, aby np. raz na dwa tygodnie oddawać do użytku sprzedawcom zdrowej żywności jakieś miejsce w Bielanach Wrocławskich (parking przy Kościele lub parking przy Obiekcie Wielofunkcyjnych przy ul. Przystankowej – tam gdzie jest Świetlica i Przedszkole) Mogliby oni tam za darmo wystawiać się ze swoimi towarami a Mieszkańcy Bielan Wrocławskich mieliby dostęp do świeżych, naturalnych produktów.
AMERICAN DAYS BIELANY WROCŁAWSKIE (ADBW): jak wiemy w Bielanach Wrocławskich co roku organizowane jest wydarzenie pod hasłem Piknik Country.  W Bielanach Wrocławskich powstał pierwszy i długo jedyny w Polsce oficjalnie afiliowany klub CrossFit czyli bodaj najszybciej rozwijającej się nowej dziedziny sportu w USA. W Bielanach Wrocławskich giełdowa spółka AmRest (od American Restaurants) ma lokale praktycznie wszystkie swoich marek.
Dodając to wszystko do siebie (Piknik Country + CrossFit + AmRest + inne jak niżej) można wytworzyć nową jakość i wykreować interesujący, oryginalny event w skali regionu. 
ADBW mogłyby stanowić twórcze rozwinięcie Pikniku Country i uzupełnienie tego wydarzenia o inne niż muzyczne atrakcje. W ramach tego projektu można:
 • Przeprowadzić Piknik Country w zbliżonej jak w ostatnich latach formule
 • Skoro mamy u siebie we wsi CrossFit'owców z sukcesami w skali całego kraju (pisano o tym tutaj) to może warto zaszczepić ten sport/tą filozofię życia u licznej grupy Mieszkańców Bielan Wrocławskich poprzez organizację Otwartych Zajęć CrossFit z praktykami specjalnie dla lokalnej społeczności
 • Przeprowadzić pokazowy trening footballu amerykańskiego Panthers Wrocław
 • Zainicjować Wyprzedaż Garażową – w Stanach tzw. garage sale są sposobem na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, elementem integracji w ramach tzw. local community, metodą na pośrednią edukację dzieci, że rzeczy mają swoją wartość a pieniądze nie biorą się ze ściany. 

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.11.2014

Pytania od Pani Magdy:

 1. Co kandydat zamierza zrobić, aby usprawnić komunikację publiczną pomiędzy Bielanami, a Wrocławiem?
 2. Na stronie gminy Kobierzyce, jest informacja o trasie rowerowej z Wrocławia na Ślężę. Niestety taka trasa - jako stricte rowerowa - nie istnieje, a jazda na rowerze wzdłuż drogi, bez wydzielonego choćby pasa awaryjnego, nie należy do bezpiecznych. Biorąc pod uwagę to, że dużo biedniejsze gminy mają rozwiniętą sieć dróg rowerowych, mam pytanie: czy kandydat zamierza poświęcić swój czas na poprawę tej sytuacji?
 3. Niestety na terenie naszej miejscowości ma miejsce sporo kradzieży. Czy kandydat ma jakieś plany zmierzające do zapewnienia większego bezpieczeństwa na Bielanach? Jeśli tak to jakie?
Pytania od Pana Mateusza:

1. Czy ma Pani/Pan pomysł na ograniczenie ciężarowego ruchu na odcinku ulicy Wrocławskiej/Kłodzkiej i skierowanie ciężkich pojazdów na obwodnicę?
Jest to droga gminna (http://www.bielanywroclawskie.com/2012/04/nie-bedzie-juz-krajowej-8-bedzie-droga.html), na której powinno pojawić się ograniczenie w maksymalnym akceptowanym ciężarze pojazdów (do 3,5 tony) . Nie jest tajemnicą, że gmina Kobierzyce spotkała się z oporem zarządców dróg dojazdowych do tej drogi odnośnie umieszczenia odpowiedniego oznakowania aby faktycznie wprowadzić owo ograniczenie w życie. Problem polega na tym, że oznakowanie takie miało pojawić się na terenie zarządzanym nie przez gminę Kobierzyce, a przez m.in. DZDW, który zdaje się nie wyraża na to zgody.
Pojawiły się głosy, w związku z tym problemem gmina Kobierzyce chce pozbyć się ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej i oddać pod zarządzanie na wyższych szczeblach.
Krótko, czy mieszkańcy Bielan Wrocławskich mogą liczyć na faktyczne skutki otwarcia AOW.

2. Czy ma Pani/Pan w planach wprowadzenie dodatkowych skutecznych fotoradarów na ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej, w celu ograniczenia znacznych prędkości, szczególnie pojazdów zmierzających na południe, głównie motocyklistów, którym od świateł w centrum Bielan Wrocławskich wydaje się, że już są poza ich granicami

Ankietę przekażę Kandydatom z prośbą o uzupełnienie, aby było jasne jak odnoszą się do określonych koncepcji podpowiadanych przez Mieszkańców oraz jakie własne pomysły zrodziły się w ich głowach, a które mają na celu poprawę komfortu życia Mieszkańców Bielan Wrocławskich.


6 komentarze:

Mateusz Łoskot pisze...

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ RUCH DROGOWY

1. Czy ma Pani/Pan pomysł na ograniczenie ciężarowego ruchu na odcinku ulicy Wrocławskiej/Kłodzkiej i skierowanie ciężkich pojazdów na obwodnicę?
Jest to droga gminna (http://www.bielanywroclawskie.com/2012/04/nie-bedzie-juz-krajowej-8-bedzie-droga.html), na której powinno pojawić się ograniczenie w maksymalnym akceptowanym ciężarze pojazdów (do 3,5 tony) .
Nie jest tajemnicą, że gmina Kobierzyce spotkała się z oporem zarządców dróg dojazdowych do tej drogi odnośnie umieszczenia odpowiedniego oznakowania aby faktycznie wprowadzić owo ograniczenie w życie. Problem polega na tym, że oznakowanie takie miało pojawić się na terenie zarządzanym nie przez gminę Kobierzyce, a przez m.in. DZDW, który zdaje się nie wyraża na to zgody.
Pojawiły się głosy, w związku z tym problemem gmina Kobierzyce chce pozbyć się ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej i oddać pod zarządzanie na wyższych szczeblach.
Krótko, czy mieszkańcy Bielan Wrocławskich mogą liczyć na faktyczne skutki otwarcia AOW.

2. Czy ma Pani/Pan w planach wprowadzenie dodatkowych skutecznych fotoradarów na ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej, w celu ograniczenia znacznych prędkości, szczególnie pojazdów zmierzających na południe, głównie motocyklistów, którym od świateł w centrum Bielan Wrocławskich wydaje się, że już są poza ich granicami.

Pozdrawiam,
Mateusz Łoskot

Witold Ozimek pisze...

Dobry wieczór. Dziękuję za ankietę. Pozwalam sobie przesłać link do pierwszej części odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
http://mojebielanywroclawskie.blogspot.com/

Witold Ozimek pisze...

Zamieściłem drugą (i zarazem ostatnia) część odpowiedzi na ankietę. Pozdrawiam serdecznie WO.
http://mojebielanywroclawskie.blogspot.com/

P. Łyszczak pisze...

Panie Witoldzie - dziękuję za udzielone odpowiedzi - jest Pan pierwszym kandydatem, który podjął wyzwanie i otwarcie podzielił się swoimi opiniami. Mocno liczę na to, że inni kandydaci pójdą Pana śladem

Mateusz Łoskot pisze...

Witam,
Ja także dziękuję Panu Witoldowi za reakcję na tego bloga i odniesienie się, przynajmniej w części dot. ruchu drogowego, również do moich zapytań.
Pozdrawiam,
Mateusz

Witold Ozimek pisze...

Witam,
mam pytanie. Czy ktoś z Kandydatek/Kandydatów oprócz mnie odpowiedział na ankietę?
Pozdrawiam

Prześlij komentarz

Komentarze obraźliwe wobec osób trzecich będą usuwane. Proszę o merytoryczną i kulturalną wymianę zdań.