30 grudnia 2014

Fajerwerki w Bielanach Wrocławskich

Napisał do nas Łukasz:

jestem mieszkańcem Bielan Wrocławskich i wraz z kolegą otworzyliśmy punkt z fajerwerkami z okazji sylwestra 2015. Punkt znajduje się na parkingu, naprzeciwko apteki - Przystanek Bielany Kościół. Jeśli strona internetowa BielanyWroclawskie.com mogłaby wesprzeć młodych ludzi próbujących swoich sił w biznesie, prosilibyśmy o małe polecenie nas na stronie, w miarę możliwości oczywiście. W dniach 30-31 grudnia będzie wyprzedaż do -50%. 


Lubimy młodych ludzi, którym się chce więc oczywiście mocno polecamy Wam zakup fajerwerków od Łukasza. Zamiast kupować gdzie indziej doceńcie zaangażowanie i dajcie zarobić lokalsom, którzy dla nas marzną :)

13 grudnia 2014

Top Deweloper buduje domy w Bielanach Wrocławskich spełniające warunki programu MdM

TOP Deweloper realizuje od jakiegoś czasu inwestycję za Przedszkolem Złote Krople na przedłużeniu ulicy Magnoliowej. Powstają tam bliźniaki, których w mojej ocenie najważniejszą charakterystyką i cechą wyróżniającą wśród oferty wśród innych deweloperów jest to, że powierzchniowo i cenowo kwalifikują się one do objęcia programem "Mieszkanie dla Młodych"
Inwestycja przy ulicy Magnoliowej w Bielanach Wrocławskich obejmuje:
 • budowę 20 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 8 lokali mieszkalnych
 • powierzchnia mieszkalna jednego domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wynosi 120,41 m2
 • powierzchnia działki dla jednego lokalu od 403 do 500 m2
 • przestronny ogród

1 grudnia 2014

W połowie listopada z Bielan Wrocławskich zniknął jedyny fotoradar


Jak poinormował mnie Mateusz Łoskot (dzięki!) w połowie listopada z Bielan Wrocławskich przy ul. Kłodzkiej zniknął jedyny fotoradar.


Ustalenia Mateusza są takie:

 • Fotoradar został zdemontowany przez właściciela Państwową  Inspekcję Transportu Drogowego, ponieważ nie notował żadnych wykroczeń drogowych! 
 • Zgodnie z zaleceniem Ministra Transportu fotoradary mają być ustawiane tylko tam gdzie jest to uzasadnione, a według Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego tu jest nieuzasadnione.


Powyższe wytłumaczenie inspektorów, jak napisał w mailu Mateusz,  sugeruje, że

 • nigdy nie prowadzili obserwacji w tym punkcie, gdzie faktycznie wykroczenia są nagminne (prędkość, wyprzedzanie już od przejścia dla pieszych, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, o motocyklistach wpadających w Bielany z 100+ km/h prędkością nie wspomnę)
 • logika jaką się kierują w swojej pracy jest dość egzotyczna.

Drugie wytłumaczenie, że fotoradary zostały zakupione ze środków UE i muszą stać na drogach krajowych a droga przez Bielany Wrocławskie utraciła statut DK nr 8 po wybudowaniu AOW.

Mateusz zachęca Czytelników BielanyWroclawskie.com aby zgłaszać swoje uwagi w sprawie fotoradaru do Gminy Kobierzyce na wojt@ugk.pl. Jest szansa na interwencję Gminy w tej sprawie.

21 listopada 2014

Wyniki wyborów na Radnych Gminy Kobierzyce - kto będzie reprezentował Bielany Wrocławskie w nowej Radzie Gminy?

Wyniki na Radnych Gminy w trzech okręgach dla Sołectwa Bielany Wrocławskie:

Paweł Węgłowski-32

Danuta Ziomek-89
Witold Ozimek-106
Elżbieta Regulska-224

Stanisław Demediuk-25
Marek Arendarczyk-56
Krzysztof Stępień-138
Dariusz Matuszewski-141

Witold Świercz-49
Dariusz Kałużny-116
Jarosław Zawisza-20520 listopada 2014

Beaujolais Nouveau jest także w Bielanach Wrocławskich w sklepie WINE NOT?

Christophe Sorriano właściciel sklepu WINE NOT? w Bielanach Wrocławskich zaprasza na degustacje wina Beaujolais Nouveau 2014.Beaujolais Nouveau to wino młode, lekkie, pochodzące z rejonu Beaujolais we Francji. Święto wina le beaujolais Nouveau jest obchodzone co roku na całym świecie w trzeci czwartek listopada

Jak Netto w Bielanach Wrocławskich się budowało


Od Sąsiada dostaliśmy filmik pokazujący wykonywane niemal codziennie fotografie z budowy Netto w Bielanach Wrocławskich. Całość zręcznie zmontowano w film umieszczony na YouTube, którym dzielimy się teraz z Wami.

Zachęcamy do podsyłania materiałów do publikacji na BielanyWroclawskie.com. Nie gwarantuję, że wszystko i zawsze zostanie wrzucone na bloga, ale przyda się odrobinę partycypacji Mieszkańców w tworzenie tej strony :)

21 października 2014

Listopad 2014 czasem wyborów samorządowych - również w Bielanach Wrocławskich

Listopad 2014 będzie czasem wyborów samorządowych w całej Polsce, również w Gminie Kobierzyce, które istotną częścią są Bielany Wrocławskie. Wybierani będą Wójt oraz Radni, finalnie dojdzie też do wyboru Sołtysa.

Na wstępie i dla prawidłowego odbioru tego wpisu chcę poinformować, iż ja nie zamierzam kandydować w wyborach samorządowych.

Martwi mnie niemrawość aktualnej kampanii. Jakieś mini dwa banerki wiszące w Bielanach Wr. i Ślęzie, jedna ulotka jaką dostałem do skrzynki to właściwie wszystko co dotknęło mnie bezpośrednio jeśli idzie o tą edycję wyborów. 

Przypomnijmy jak wyglądały wyniki z roku 2010 w wyborach na Wójta oraz ile głosów uzyskali Radni, który startowali z okręgu wyborczego Bielan Wrocławskich.

Jak widać powyżej w 2010 roku już niespełna 300 głosów Wyborców z Bielan Wrocławskich wystarczyło, by zostać ich reprezentantem w Radzie Gminy. Teraz zmieniła się ordynacja więc te wyniki nie są miarodajne

Mając na uwadze zbliżające się wybory samorządowe pomyślałem sobie, że Mieszkańcom Bielan Wrocławskich a już na pewno mi osobiście przyda się, by być dobrze poinformowanym o konkretnych pomysłach i planach Kandydatów. Oprócz tego myślę, że wszystkim Kandydatom przyda się takie wyzwanie a nam, czyli Wyborcom pomocne będzie posiadanie pewnych deklaracji na piśmie tak, by potem móc spokojnie rozliczać zwycięzców sprawdzając w jakim stopniu wypełniają lub nie swoje obietnice - innymi słowy: czy nie zrobili sobie przypadkiem jakiś żartów podczas kampanii wyborczej. 

W celu poznania pomysłów i planów Kandydatów przygotowałem Ankietę Wyborczą BielanyWroclawskie.com (kursywą, na niebiesko, poniżej) w ramach której wymieniłem kwestie, które w mojej opinii powinny zostać zaadresowane przez każdego poważnego Kandydata w wyborach samorządowych.

Za słuszną podpowiedzą jednego z lokalnych Społeczników zapraszam Was, Drodzy Czytelnicy, do współtworzenia tej Ankiety poprzez uzupełnienie jej o kwestie ważne dla Was, Waszych Rodzin, Sąsiadów, Przyjaciół z Bielan Wrocławskich. Jeśli wiesz o co jeszcze koniecznie trzeba zapytać Kandydata, który będzie walczył o względy Mieszkańców Bielan Wrocławskich, napisz proszę o tym - dodając komentarz do tego wpisu w terminie do 30.10.2014. Nie ma się co czarować - jeśli zależy nam na załatwieniu jakiejś konkretnej rzeczy w Bielanach Wrocławskich to okres wyborczy jest idealny, aby lobbować na rzecz dobrych zmian. To jest ten czas.


EDUKACJA W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Jakie działania zamierza Pani/Pan podejmować, aby uczynić Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich jedną z wiodących placówek edukacyjnych na tyle w skali Gminy (to za mało!), ale w skali całego Dolnego Śląska?
Działanie 1:……………………………
Działanie 2:…………………………....
Działanie 3:……………………………
 • Co konkretnie trzeba zmienić / zrobić inaczej w tych placówkach, aby uczęszczanie do nich prawdziwie rozwijało najmłodszych Mieszkańców Bielan Wrocławskich?
Zmiana 1:……………………………....
Zmiana 2:………………………………
Zmiana 3:………………………...........

BUDŻET GMINY KOBIERZYCE
 • Proszę określić swój stosunek do idei implementacji w Gminie Kobierzyce budżetu partycypacyjnego zwanego także budżetem obywatelskim (szczegóły w Załączniku nr 1).
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
jeśli wybrano (a):
 • Jaką kwotę z budżetu Gminy Kobierzyce należy przesunąć do wydatkowania zgodnie z wolą Mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego?
Moim zdaniem ta kwota powinna wynieść: ….…PLN.

INWESTYCJE W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Proszę określić jakie potrzeby inwestycyjne finansowane ze środków gminnych dostrzega Pani/Pan w Bielanach Wrocławskich w latach 2015-2018? Proszę wymienić 3 inwestycje (uszeregowane pod względem priorytetu realizacji) jakie Pani/Pana zdaniem powinny być zrealizowane w Sołectwie Bielany Wrocławskie?
Inwestycja 1:…………………......................................
Inwestycja 2:…………………......................................
Inwestycja 3:………………………...............................

ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW BIELAN WROCŁAWSKICH
 • Czy ma Pani/Pan pomysł na pobudzenie potencjału Mieszkańców Bielan Wrocławskich w celu mocniejszego niż dotychczas zaangażowania ich w życie naszej Gminy? Tak/Nie/Nie mam zdania
  • Tak, mam taki pomysł i polega on na tym, że ………………………………………………….................
  • Nie, nie mam takiego pomysłu
  • Brak zdania
 • Czy zamierza Pani/Pan wykorzystywać jakieś narzędzia do korzystania z mądrości wielu Mieszkańców Bielan Wrocławskich, by sprawować rządy w Gminie?
  • Tak, zamierzam korzystać z wiedzy i pomysłów Mieszkańców i wykorzystam do tego następujące narzędzia:…………………….........................................................
  • Nie, nie zamierzam prowadzić takich działań
  • Brak zdania
 • Proszę określić swój stosunek do propozycji nagrywania i publikowania on-line na stronie www Gminy sesji Rady Gminy Kobierzyce.
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
OPINIA O ZGŁOSZONYCH INICJATYWACH
 • Jakie jest Pani/Pana zdanie nt. opublikowanych na stronie BielanyWroclawskie.com inicjatyw: Ryneczek Bielan Wrocławskich i American Days Bielany Wrocławskie (szczegóły w Załączniku nr 2). Czy będzie Pani/Pan wspierać realizację tych pomysłów? Konkretnie jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć, by te inicjatywy weszły w życie w 2015 r?
  • Ryneczek Bielan Wrocławskich: ..................................
  • American Days Bielany Wrocławskie: .........................
Załącznik nr 1.
Informacja pochodzi ze strony: https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny

„Co to jest budżet partycypacyjny?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków . Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez:
 • uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
 • składanie własnych propozycji
 • większą rolę w kontroli wydatków publicznych.
 W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
Dlaczego budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi. Jest tak ponieważ:
 • ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców,
 • pozwala skutecznie odpowiadać na oczekiwania
 • wspomaga integrację społeczności lokalnej,
 • wspiera wspólnotę samorządową podnosi poziom społecznego zaufania do lokalnych władz”
Dużo, dużo więcej na temat budżetu partycypacyjnego można przeczytać tutaj:
Modelowy przykład zastosowania budżetu partycypacyjnego:

Załącznik nr 2.
RYNECZEK BIELAN WROCŁAWSKICH (RBW) – idea polega na tym, aby np. raz na dwa tygodnie oddawać do użytku sprzedawcom zdrowej żywności jakieś miejsce w Bielanach Wrocławskich (parking przy Kościele lub parking przy Obiekcie Wielofunkcyjnych przy ul. Przystankowej – tam gdzie jest Świetlica i Przedszkole) Mogliby oni tam za darmo wystawiać się ze swoimi towarami a Mieszkańcy Bielan Wrocławskich mieliby dostęp do świeżych, naturalnych produktów.
AMERICAN DAYS BIELANY WROCŁAWSKIE (ADBW): jak wiemy w Bielanach Wrocławskich co roku organizowane jest wydarzenie pod hasłem Piknik Country.  W Bielanach Wrocławskich powstał pierwszy i długo jedyny w Polsce oficjalnie afiliowany klub CrossFit czyli bodaj najszybciej rozwijającej się nowej dziedziny sportu w USA. W Bielanach Wrocławskich giełdowa spółka AmRest (od American Restaurants) ma lokale praktycznie wszystkie swoich marek.
Dodając to wszystko do siebie (Piknik Country + CrossFit + AmRest + inne jak niżej) można wytworzyć nową jakość i wykreować interesujący, oryginalny event w skali regionu. 
ADBW mogłyby stanowić twórcze rozwinięcie Pikniku Country i uzupełnienie tego wydarzenia o inne niż muzyczne atrakcje. W ramach tego projektu można:
 • Przeprowadzić Piknik Country w zbliżonej jak w ostatnich latach formule
 • Skoro mamy u siebie we wsi CrossFit'owców z sukcesami w skali całego kraju (pisano o tym tutaj) to może warto zaszczepić ten sport/tą filozofię życia u licznej grupy Mieszkańców Bielan Wrocławskich poprzez organizację Otwartych Zajęć CrossFit z praktykami specjalnie dla lokalnej społeczności
 • Przeprowadzić pokazowy trening footballu amerykańskiego Panthers Wrocław
 • Zainicjować Wyprzedaż Garażową – w Stanach tzw. garage sale są sposobem na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, elementem integracji w ramach tzw. local community, metodą na pośrednią edukację dzieci, że rzeczy mają swoją wartość a pieniądze nie biorą się ze ściany. 

AKTUALIZACJA Z DNIA 01.11.2014

Pytania od Pani Magdy:

 1. Co kandydat zamierza zrobić, aby usprawnić komunikację publiczną pomiędzy Bielanami, a Wrocławiem?
 2. Na stronie gminy Kobierzyce, jest informacja o trasie rowerowej z Wrocławia na Ślężę. Niestety taka trasa - jako stricte rowerowa - nie istnieje, a jazda na rowerze wzdłuż drogi, bez wydzielonego choćby pasa awaryjnego, nie należy do bezpiecznych. Biorąc pod uwagę to, że dużo biedniejsze gminy mają rozwiniętą sieć dróg rowerowych, mam pytanie: czy kandydat zamierza poświęcić swój czas na poprawę tej sytuacji?
 3. Niestety na terenie naszej miejscowości ma miejsce sporo kradzieży. Czy kandydat ma jakieś plany zmierzające do zapewnienia większego bezpieczeństwa na Bielanach? Jeśli tak to jakie?
Pytania od Pana Mateusza:

1. Czy ma Pani/Pan pomysł na ograniczenie ciężarowego ruchu na odcinku ulicy Wrocławskiej/Kłodzkiej i skierowanie ciężkich pojazdów na obwodnicę?
Jest to droga gminna (http://www.bielanywroclawskie.com/2012/04/nie-bedzie-juz-krajowej-8-bedzie-droga.html), na której powinno pojawić się ograniczenie w maksymalnym akceptowanym ciężarze pojazdów (do 3,5 tony) . Nie jest tajemnicą, że gmina Kobierzyce spotkała się z oporem zarządców dróg dojazdowych do tej drogi odnośnie umieszczenia odpowiedniego oznakowania aby faktycznie wprowadzić owo ograniczenie w życie. Problem polega na tym, że oznakowanie takie miało pojawić się na terenie zarządzanym nie przez gminę Kobierzyce, a przez m.in. DZDW, który zdaje się nie wyraża na to zgody.
Pojawiły się głosy, w związku z tym problemem gmina Kobierzyce chce pozbyć się ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej i oddać pod zarządzanie na wyższych szczeblach.
Krótko, czy mieszkańcy Bielan Wrocławskich mogą liczyć na faktyczne skutki otwarcia AOW.

2. Czy ma Pani/Pan w planach wprowadzenie dodatkowych skutecznych fotoradarów na ul. Wrocławskiej/Kłodzkiej, w celu ograniczenia znacznych prędkości, szczególnie pojazdów zmierzających na południe, głównie motocyklistów, którym od świateł w centrum Bielan Wrocławskich wydaje się, że już są poza ich granicami

Ankietę przekażę Kandydatom z prośbą o uzupełnienie, aby było jasne jak odnoszą się do określonych koncepcji podpowiadanych przez Mieszkańców oraz jakie własne pomysły zrodziły się w ich głowach, a które mają na celu poprawę komfortu życia Mieszkańców Bielan Wrocławskich.


16 października 2014

Nowa inwestycja blisko Bielan Wrocławskich czyli Multi-forma II w Ślęzie

Osiedle Multi-forma II jest architektoniczną kontynuacją położonego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Multi-forma. Inwestycja realizowana jest przez firmę Art-Deweloper czyli dewelopera, który swoje biuro handlowe zlokalizował w Bielanach Wrocławskie a który wielu z nas dał się ostatnio poznać z bardzo dobrej strony jako sponsor Bielańskiego Biegu Rodzinnego

Nowo powstające osiedle tworzą kameralne budynki w zabudowie bliźniaczej. Oferta obejmuje 24 domy o powierzchni od 112,86 mkw do 126,34 mkw z ogródkami od 40 mkw do 183 mkw. 
Wszystkie domy składać się będą z dwóch kondygnacji. Na parterze będzie się mieściła kuchnia z salonem z bezpośrednim wyjściem do ogrodu oraz łazienka. Na piętrze będą się znajdowały 3 lub 4 sypialnie oraz funkcjonalna łazienka. Każdy dom będzie posiadał garaż w bryle budynku a ich budowa ruszy jeszcze w tym roku.

Dochodzą nas także informacje, że to nie ostatnia inwestycja Art-Deweloper, która może potencjalnie zainteresować Czytelników BielanyWroclawskie.com. Już niedługo napiszemy o nowym projekcie mieszkaniowym realizowanym przez tego Inwestora :) 

9 października 2014

WINE NOT? Bielany Wrocławskie

Już w sobotę 11 października otwiera się nowe, ciekawe miejsce w Bielanach Wrocławskich. WINE NOT? bo o tym sklepie z winami mowa zlokalizowany jest przy ulicy Wrocławskiej 7 i sąsiaduje z boku z RETRO sport&fitness oraz od góry z Centrum Działań Twórczych KUŹNIA. Mili właściciele tego miejsca umożliwili nam wykonanie zdjęć na kilka dni przed oficjalnym otwarciem :)

Christophe wraz z Małżonką stworzyli w Bielanach Wrocławskich miejsce gdzie kupimy francuskie wina + oliwy, oraz wrocławskie kawy + czekolady czyli wszystko co najlepsze. Jak dziś rozmawiałem z właścicielem to od razu widać było ten błysk w oku jak tylko można było zejść na tematy winiarskie i powiedzieć co, jak i gdzie będzie stało. WINE NOT? ma być miejscem z ofertą winiarską przeznaczoną dla każdego. Wina będzie można kupić, degustować, ale co chyba szczególnie cenne dla wszystkich sympatyków klimatów winiarskich o winach będzie można tutaj porozmawiać z właścicielem - znawcą i pasjonatem win.

W lokalu trwają ostatnie prace wykończeniowe przez oficjalnym otwarciem jakie będzie miało miejsce w sobotę w godz. 13:00-17:00. Kończony jest mural/malowidło oczywiście w winiarskim klimacie, trwa wykładanie na beczki, palety i eleganckie półki butelek w winami prosto z Francji. 

W imieniu właścicieli przekazujemy i Wam Drodzy Czytelnicy zaproszenie na otwarcie WINE NOT? w Bielanach Wrocławskich - przyjdźcie na degustację, zatrzymajcie się na chwilę, skosztujcie smakowitości i zostańcie klientami nowego miejsca z klimatem w Bielanach Wrocławskich.

29 września 2014

Informacje po Bielańskim Biegu Rodzinnym

Jestem niezmiernie zadowolony i wdzięczny Organizatorom, że kwestia poruszona ponad rok temu na Zebraniu Wiejskim tj. organizacja biegu w Bielanach Wrocławskich została z sukcesem doprowadzona do końca. Bielański Bieg Rodzinny, którego pierwsza edycja miała miejsce w ostatnią niedzielę przeszła do historii i w mojej subiektywnej ocenie dostarczyła wielu super pozytywnych wrażeń.

Polecam i odsyłam Was Drodzy Czytelnicy do galerii zdjęć jaką udostępnił FotoPortal


Wklejam także (za Bielańska Pogoń) zestawienie wyników Mieszkańców Bielan Wrocławskich, którzy zdecydowali się wziąć udział w biegu na terenie Sołectwa, w którym żyją na co dzień.

W biegu na 4.5 km wystartowało 148 zawodników. Reprezentacja Bielan Wrocławskich (23 osoby) nie zawiodła zdobywając kolejno następujące miejsca z czasem netto:

Panie (9 zawodniczek):

33 – BARTMAŃSKA Mirosława – 21:22
67 – KRZEŚNIAK Marlena – 24:09
77 – RAJCHELT Violetta – 24:58
86 - MAJEWSKA-POPEK Aleksandra – 25:36
105 – SZOT Iwona – 26:59
121 – KORBA Iwona – 28:35
127 – HOŁOWACZ Iwona – 29:19
144 – OGIŃSKA Katarzyna – 33:36
145 – URZĘDOWSKA Paulina – 33:36

Panowie (14 zawodników):

10 – PAWLAK Adrian – 17:49
15 – OPIELA Maciej – 19:03
25 – MRÓZ Wojciech – 20:01
28 – RAJCHELT Cezary – 20:38
45 – BARTMAŃSKI Piotr – 23:00
59 – WRZALIK Mikołaj – 23:25
61 – WRZALIK Piotr – 23:53
70 – KRZEŚNIAK Adam – 24:12
74 – RAKOWSKI Marcin – 24:39
76 – KARCZMARZ Rafał – 24:48
90 – LUBOIŃSKI Maciej – 25:38
137 – SZMACIŃSKI Grzegorz – 30:20
141 – SORRIANO Christophe – 32:06
146 – KALINOWSKI Grzegorz – 33:50

Na dystansie dwukrotnie dłuższym czyli na 9 km wystartowało 321 zawodników. Bielany Wrocławskie reprezentowało 24 osoby:

Panie (5 zawodniczek):

140 – KUŹNIEWICZ Katarzyna – 45:03
197 – JAWORSKA Aneta – 48:11
198 – NIEDZIELSKA Ewelina – 48:20
237 – GUBERNAT Ewa – 50:49
294 – PLAN Magdalena – 56:59

Panowie (19 zawodników):

8 – KASPRZAK Mariusz – 36:24
10 – ZAWADZKI Krzysztof – 36:36
30 – BOBER Jakub – 38:29
47 – LATUS Marek – 40:06
50 – POPEK Paweł – 40:19
65 – BANAŚ Tomasz – 41:14
78 – KALINOWSKI Grzegorz – 42:22
110 – BUKOWSKI Tomasz – 43:13
123 – KUCA Artur – 44:04
127 – STASIUKIEWICZ Wojciech – 44:09
129 - WRZALIK Piotr – 44:16 
141 – KUŹNIEWICZ Mariusz – 45:03
144 – CZYŻYK Marcin – 45:08
168 – ŁYSZCZAK Piotr – 46:07
179 – GABRUS Łukasz – 47:03
181 – KOŚMIŃSKI Sławomir – 46:55
203 – ŚWITA Tomasz – 48:33
218 – MACHULAK Wojciech – 49:19
235 – PIEROG Grzegorz – 50:30

Ogółem w biegu na 4.5 km i 9 km wystartowało 45 zawodniczek i zawodników legitymujących się miejscem zamieszkania BIELANY WROCŁAWSKIE stanowiło to prawie 10% wszystkich zawodników startujących w zawodach:) 

21 września 2014

Ulotka informacyjna dla Mieszkańców w związku z Bielańskim Biegiem Rodzinnym jaki odbędzie się 28 września 2014

Przewiń w dół, aby poznać wszystkie szczegóły

Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Rzut okiem na trasę z lotu ptaka a raczej drona :)))

PRZYPOMNIENIE: Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Święto biegania w Bielanach Wrocławskich coraz bliżej. Warto zapoznać się ze szczegółową rozpiską dnia 28 września 2014.
 • 12.00 – 14.45 Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów. (na 5 km do 13:45)
 • 14.00 Start Biegu na 4,5 km.
 • 14.45 Koniec Biegu na 4,5 km.
 • 15.00 Start Biegu na 9 km.
 • 16.30 Koniec Biegu na 9 km.
 • 16.30 Dekoracje
 • 16.50 Losowanie nagród
 • 17.10 Koniec zawodów
źródło: www.pro-run.pl
Bieg krasnala oraz sztafeta rodzinna będą rozgrywane w ramach pikniku przy biegu. Nie będą kolidować z biegami głównym więc każdy rodzić będzie mógł pobiec ze swoją pociechą. 

31 sierpnia 2014

PRZYPOMNIENIE: Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Wiem, wiem już pisałem na tej stronie o super inicjatywie sportowej jaka jest planowana w Bielanach Wrocławskich na koniec września, ale w szczególny sposób zależy mi, aby ten event się udał. 

Baaardzo proszę każdego z Was Drodzy Czytelnicy - dajcie znać o tym wydarzeniu swojemu sąsiadowi z Bielan Wrocławskich. Nie trzeba biec na 10 km, można na 5 km, można spacerować, można wreszcie kibicować - w tej czy innej formie warto być razem, na sportowo.

Wrzucam najnowszą wersję plakatu / ulotki z aktualną listą Sponsorów i Partnerów. Cieszę, że z mocnej ekspozycji na tym materiale strony BielanyWroclawskie.com :)))

Piknik w Bielanach Wrocławskich już 6 września 201422 sierpnia 2014

Polonia Bielany Wrocławskie - informacje i terminarz rozgrywek

Tegoroczny sezon pozwolił drużynie Tax-Pol Polonia Bielany wywalczyć awans do klasy Okręgowej juniorów. Na tak wysokim szczeblu rozgrywek będą występować jedynie dwie drużyny z całej Gminy Kobierzyce.

Przekazuję zaproszenie na najbliższy mecz lokalnej drużyny piłki nożnej jak i terminarz meczy jakie będziemy mieli okazje zobaczyć w najbliższych kilku tygodniach.

 

Terminarz (SENIORZY):
 • 24.VIII.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Muchobór Wrocław
 • 7.IX.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - KS Suchy Dwór
 • 21.IX.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Tur Wrocław
 • 5.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Sparta Wrocław
 • 19.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Błękitni Gniechowice
 • 26.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Orzeł Pustków Wilczkowski


Terminarz (JUNIORZY):
 • 23.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Forza Wrocław
 • 30.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Orzeł Pawłowice Wrocław
 • 23.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Forza Wrocław
 • 10.IX.2014 r. – środa, godz. 15.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Barycz Milicz
 • 13.IX.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Ślęża Sobótka
 • 27.IX.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Polonia Środa Śląska
 • 11.X.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Pogoń Oleśnica
 • 25.X.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Wiwa Goszcz
 • 15.XI.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - KS Łozina