9 grudnia 2013

Bielany Wrocławskie przedmiotem badań naukowych

Skontaktował się z nami Sławomir Czerwiński, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zajmuje się badaniem rejonu „Węzła Bielańskiego” z punktu widzenia gospodarki przestrzennej.
Pierwszym etapem naszej współpracy jest publikacja poniższego artykułu.
Drugim etatem tej kooperacji będzie zamieszczenie spisu bibliograficznego prac zarówno dyplomowych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) jak i publikacji naukowych (monografie, artykuły), które dotyczą „Węzła Bielańskiego” i jego okolicy. Spis były w pełni dostępny i co jakiś czas oczywiście uaktualniany przez Sławomira Czerwińkiego.
Trzeciego etapu na razie nie mamy doprecyzowane, ale z pewnością coś wymyślimy ; )
Tymczasem zachęcamy do lektury poniższego tekstu autorstwa Sławomira Czerwińskeigo - doktorana z UWr.Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości (RSRP) Węzeł Bielański funkcjonuje od 1992 roku na pograniczu miasta Wrocławia (południe), gminy Kobierzyce (północ – wieś Bielany Wrocławskie) oraz gminy Kąty Wrocławskie (wschód). Największy fragment położony jest w gminie Kobierzyce, obejmując północno-zachodnie obszary w granicach Bielan Wrocławskich.

Koncentracja powierzchnio- i kapitałochłonnych inwestycji w okolicy węzłów drogowych różnych kategorii nie jest na świecie zjawiskiem nowym. Jednak w Polsce obszary te tworzą nową przestrzeń inwestycyjną, charakteryzującą się dużą dynamiką rozwoju.

Trwająca przez ponad 20 lat koncentracja przestrzenna wielu obiektów o zróżnicowanych funkcjach na obszarze RSRP wykreowała z niego swoistego rodzaju bramę wjazdową do Wrocławia. W ostatnich kilku latach „Węzeł Bielański” stał się rozpoznawalnym punktem na mapie Dolnego Śląska, symbolizującym szeroko rozumiany sukces. Nie ulega wątpliwości, że utworzona przez Władze Gminy Kobierzyce strefa o podwyższonej aktywności gospodarczej (RSRP Węzeł Bielański) była kołem zamachowym powodującym rozwój i zmianę charakteru Gminy.

Nie zaskakuje zatem fakt, że obszar „Węzła Bielańskiego” stanowi przedmiot uwagi wielu dyscyplin naukowych od ekonomii, socjologii, marketingu i zarządzania aż po architekturę, urbanistykę, geografię oraz gospodarkę i planowanie przestrzenne. Obecnie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego powstaje rozprawa doktorska dotycząca „Węzła Bielańskiego”. Doktorant mgr Sławomir Czerwiński poza realizacją pracy w swoim dorobku posiada kilka artykułów poruszających tematykę RSRP Węzeł Bielański, które dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego (link) w formacie PDF.

Jednocześnie dla amatorów historii „Węzła Bielańskiego” i jego okolic godna polecenia jest interaktywna strona internetowa stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Zajmuje się ono dbaniem o wizerunek Dolnego Śląska poprzez gromadzenie historycznej dokumentacji w postaci map, fotografii oraz opracowań tekstowych dotyczących infrastruktury oraz życia społecznego (link 2).

Poniżej znajdują się dwie mapy. Pierwsza prezentuje aktualną na dzień 30.09.2013 r. strukturę funkcjonalno – przestrzenną w obrębie Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości (RSRP) Węzeł Bielański wraz z okresami uruchamiania poszczególnych inwestycji i aktualnie realizowanymi. Druga mapa uzupełniona jest o obiekty mające powstać w przyszłości.


 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Komentarze obraźliwe wobec osób trzecich będą usuwane. Proszę o merytoryczną i kulturalną wymianę zdań.