21 grudnia 2013

Teatr dla dzieci w Bielanach Wrocławskich już 28.12.2013

Koniec roku w Bielanach Wrocławskich obfituje w wydarzenia. Po Jasełkach, o których nie zdążyłem napisać, po Kiermaszu, którego plakatu nie dostałem więc nie miałem co publikować, przyszedł czas na wydarzenie kulturalne, które w naszych milusinskich ma budować zainteresowanie a być może docelowo miłość do Teatru, prawdziwego Teatru przez duże "T"
 
Sołtys Bielan Wrocławskich Adam Orylski we współpracy z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Akacja zapraszają Was na przedstawienie w dniu 28 grudnia 2013 (sobota) na godz. 17 do Świetlicy Bielańskiej przy ulicy Przystankowej.


Dal tych, którzy chcą usiąść tuż pod sceną Organizatorzy polecają przyniesienie poduszek.
Życzymy niezapomnianych wrażeń. My się oczywiście wybieramy.

9 grudnia 2013

Bielany Wrocławskie przedmiotem badań naukowych

Skontaktował się z nami Sławomir Czerwiński, doktorant z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zajmuje się badaniem rejonu „Węzła Bielańskiego” z punktu widzenia gospodarki przestrzennej.
Pierwszym etapem naszej współpracy jest publikacja poniższego artykułu.
Drugim etatem tej kooperacji będzie zamieszczenie spisu bibliograficznego prac zarówno dyplomowych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie) jak i publikacji naukowych (monografie, artykuły), które dotyczą „Węzła Bielańskiego” i jego okolicy. Spis były w pełni dostępny i co jakiś czas oczywiście uaktualniany przez Sławomira Czerwińkiego.
Trzeciego etapu na razie nie mamy doprecyzowane, ale z pewnością coś wymyślimy ; )
Tymczasem zachęcamy do lektury poniższego tekstu autorstwa Sławomira Czerwińskeigo - doktorana z UWr.Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości (RSRP) Węzeł Bielański funkcjonuje od 1992 roku na pograniczu miasta Wrocławia (południe), gminy Kobierzyce (północ – wieś Bielany Wrocławskie) oraz gminy Kąty Wrocławskie (wschód). Największy fragment położony jest w gminie Kobierzyce, obejmując północno-zachodnie obszary w granicach Bielan Wrocławskich.

Koncentracja powierzchnio- i kapitałochłonnych inwestycji w okolicy węzłów drogowych różnych kategorii nie jest na świecie zjawiskiem nowym. Jednak w Polsce obszary te tworzą nową przestrzeń inwestycyjną, charakteryzującą się dużą dynamiką rozwoju.

Trwająca przez ponad 20 lat koncentracja przestrzenna wielu obiektów o zróżnicowanych funkcjach na obszarze RSRP wykreowała z niego swoistego rodzaju bramę wjazdową do Wrocławia. W ostatnich kilku latach „Węzeł Bielański” stał się rozpoznawalnym punktem na mapie Dolnego Śląska, symbolizującym szeroko rozumiany sukces. Nie ulega wątpliwości, że utworzona przez Władze Gminy Kobierzyce strefa o podwyższonej aktywności gospodarczej (RSRP Węzeł Bielański) była kołem zamachowym powodującym rozwój i zmianę charakteru Gminy.

Nie zaskakuje zatem fakt, że obszar „Węzła Bielańskiego” stanowi przedmiot uwagi wielu dyscyplin naukowych od ekonomii, socjologii, marketingu i zarządzania aż po architekturę, urbanistykę, geografię oraz gospodarkę i planowanie przestrzenne. Obecnie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego powstaje rozprawa doktorska dotycząca „Węzła Bielańskiego”. Doktorant mgr Sławomir Czerwiński poza realizacją pracy w swoim dorobku posiada kilka artykułów poruszających tematykę RSRP Węzeł Bielański, które dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania Przestrzennego (link) w formacie PDF.

Jednocześnie dla amatorów historii „Węzła Bielańskiego” i jego okolic godna polecenia jest interaktywna strona internetowa stowarzyszenia Wratislaviae Amici. Zajmuje się ono dbaniem o wizerunek Dolnego Śląska poprzez gromadzenie historycznej dokumentacji w postaci map, fotografii oraz opracowań tekstowych dotyczących infrastruktury oraz życia społecznego (link 2).

Poniżej znajdują się dwie mapy. Pierwsza prezentuje aktualną na dzień 30.09.2013 r. strukturę funkcjonalno – przestrzenną w obrębie Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości (RSRP) Węzeł Bielański wraz z okresami uruchamiania poszczególnych inwestycji i aktualnie realizowanymi. Druga mapa uzupełniona jest o obiekty mające powstać w przyszłości.