21 października 2014

Listopad 2014 czasem wyborów samorządowych - również w Bielanach Wrocławskich

Listopad 2014 będzie czasem wyborów samorządowych w całej Polsce, również w Gminie Kobierzyce, które istotną częścią są Bielany Wrocławskie. Wybierani będą Wójt oraz Radni, finalnie dojdzie też do wyboru Sołtysa.

Na wstępie i dla prawidłowego odbioru tego wpisu chcę poinformować, iż ja nie zamierzam kandydować w wyborach samorządowych.

Martwi mnie niemrawość aktualnej kampanii. Jakieś mini dwa banerki wiszące w Bielanach Wr. i Ślęzie, jedna ulotka jaką dostałem do skrzynki to właściwie wszystko co dotknęło mnie bezpośrednio jeśli idzie o tą edycję wyborów. 

Przypomnijmy jak wyglądały wyniki z roku 2010 w wyborach na Wójta oraz ile głosów uzyskali Radni, który startowali z okręgu wyborczego Bielan Wrocławskich.

Jak widać powyżej w 2010 roku już niespełna 300 głosów Wyborców z Bielan Wrocławskich wystarczyło, by zostać ich reprezentantem w Radzie Gminy. Teraz zmieniła się ordynacja więc te wyniki nie są miarodajne

Mając na uwadze zbliżające się wybory samorządowe pomyślałem sobie, że Mieszkańcom Bielan Wrocławskich a już na pewno mi osobiście przyda się, by być dobrze poinformowanym o konkretnych pomysłach i planach Kandydatów. Oprócz tego myślę, że wszystkim Kandydatom przyda się takie wyzwanie a nam, czyli Wyborcom pomocne będzie posiadanie pewnych deklaracji na piśmie tak, by potem móc spokojnie rozliczać zwycięzców sprawdzając w jakim stopniu wypełniają lub nie swoje obietnice - innymi słowy: czy nie zrobili sobie przypadkiem jakiś żartów podczas kampanii wyborczej. 

W celu poznania pomysłów i planów Kandydatów przygotowałem Ankietę Wyborczą BielanyWroclawskie.com (kursywą, na niebiesko, poniżej) w ramach której wymieniłem kwestie, które w mojej opinii powinny zostać zaadresowane przez każdego poważnego Kandydata w wyborach samorządowych.

Za słuszną podpowiedzą jednego z lokalnych Społeczników zapraszam Was, Drodzy Czytelnicy, do współtworzenia tej Ankiety poprzez uzupełnienie jej o kwestie ważne dla Was, Waszych Rodzin, Sąsiadów, Przyjaciół z Bielan Wrocławskich. Jeśli wiesz o co jeszcze koniecznie trzeba zapytać Kandydata, który będzie walczył o względy Mieszkańców Bielan Wrocławskich, napisz proszę o tym - dodając komentarz do tego wpisu w terminie do 30.10.2014. Nie ma się co czarować - jeśli zależy nam na załatwieniu jakiejś konkretnej rzeczy w Bielanach Wrocławskich to okres wyborczy jest idealny, aby lobbować na rzecz dobrych zmian. To jest ten czas.


EDUKACJA W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Jakie działania zamierza Pani/Pan podejmować, aby uczynić Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Bielanach Wrocławskich jedną z wiodących placówek edukacyjnych na tyle w skali Gminy (to za mało!), ale w skali całego Dolnego Śląska?
Działanie 1:……………………………
Działanie 2:…………………………....
Działanie 3:……………………………
 • Co konkretnie trzeba zmienić / zrobić inaczej w tych placówkach, aby uczęszczanie do nich prawdziwie rozwijało najmłodszych Mieszkańców Bielan Wrocławskich?
Zmiana 1:……………………………....
Zmiana 2:………………………………
Zmiana 3:………………………...........

BUDŻET GMINY KOBIERZYCE
 • Proszę określić swój stosunek do idei implementacji w Gminie Kobierzyce budżetu partycypacyjnego zwanego także budżetem obywatelskim (szczegóły w Załączniku nr 1).
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
jeśli wybrano (a):
 • Jaką kwotę z budżetu Gminy Kobierzyce należy przesunąć do wydatkowania zgodnie z wolą Mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego?
Moim zdaniem ta kwota powinna wynieść: ….…PLN.

INWESTYCJE W BIELANACH WROCŁAWSKICH
 • Proszę określić jakie potrzeby inwestycyjne finansowane ze środków gminnych dostrzega Pani/Pan w Bielanach Wrocławskich w latach 2015-2018? Proszę wymienić 3 inwestycje (uszeregowane pod względem priorytetu realizacji) jakie Pani/Pana zdaniem powinny być zrealizowane w Sołectwie Bielany Wrocławskie?
Inwestycja 1:…………………......................................
Inwestycja 2:…………………......................................
Inwestycja 3:………………………...............................

ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW BIELAN WROCŁAWSKICH
 • Czy ma Pani/Pan pomysł na pobudzenie potencjału Mieszkańców Bielan Wrocławskich w celu mocniejszego niż dotychczas zaangażowania ich w życie naszej Gminy? Tak/Nie/Nie mam zdania
  • Tak, mam taki pomysł i polega on na tym, że ………………………………………………….................
  • Nie, nie mam takiego pomysłu
  • Brak zdania
 • Czy zamierza Pani/Pan wykorzystywać jakieś narzędzia do korzystania z mądrości wielu Mieszkańców Bielan Wrocławskich, by sprawować rządy w Gminie?
  • Tak, zamierzam korzystać z wiedzy i pomysłów Mieszkańców i wykorzystam do tego następujące narzędzia:…………………….........................................................
  • Nie, nie zamierzam prowadzić takich działań
  • Brak zdania
 • Proszę określić swój stosunek do propozycji nagrywania i publikowania on-line na stronie www Gminy sesji Rady Gminy Kobierzyce.
  • (a) Pozytywny
  • (b) Negatywny
  • (c) Brak zdania
OPINIA O ZGŁOSZONYCH INICJATYWACH
 • Jakie jest Pani/Pana zdanie nt. opublikowanych na stronie BielanyWroclawskie.com inicjatyw: Ryneczek Bielan Wrocławskich i American Days Bielany Wrocławskie (szczegóły w Załączniku nr 2). Czy będzie Pani/Pan wspierać realizację tych pomysłów? Konkretnie jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć, by te inicjatywy weszły w życie w 2015 r?
  • Ryneczek Bielan Wrocławskich: ..................................
  • American Days Bielany Wrocławskie: .........................
Załącznik nr 1.
Informacja pochodzi ze strony: https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny

„Co to jest budżet partycypacyjny?
Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków . Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez:
 • uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
 • składanie własnych propozycji
 • większą rolę w kontroli wydatków publicznych.
 W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom zabrania głosu.
Dlaczego budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi. Jest tak ponieważ:
 • ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb największej części mieszkańców,
 • pozwala skutecznie odpowiadać na oczekiwania
 • wspomaga integrację społeczności lokalnej,
 • wspiera wspólnotę samorządową podnosi poziom społecznego zaufania do lokalnych władz”
Dużo, dużo więcej na temat budżetu partycypacyjnego można przeczytać tutaj:
Modelowy przykład zastosowania budżetu partycypacyjnego:

Załącznik nr 2.
RYNECZEK BIELAN WROCŁAWSKICH (RBW) – idea polega na tym, aby np. raz na dwa tygodnie oddawać do użytku sprzedawcom zdrowej żywności jakieś miejsce w Bielanach Wrocławskich (parking przy Kościele lub parking przy Obiekcie Wielofunkcyjnych przy ul. Przystankowej – tam gdzie jest Świetlica i Przedszkole) Mogliby oni tam za darmo wystawiać się ze swoimi towarami a Mieszkańcy Bielan Wrocławskich mieliby dostęp do świeżych, naturalnych produktów.
AMERICAN DAYS BIELANY WROCŁAWSKIE (ADBW): jak wiemy w Bielanach Wrocławskich co roku organizowane jest wydarzenie pod hasłem Piknik Country.  W Bielanach Wrocławskich powstał pierwszy i długo jedyny w Polsce oficjalnie afiliowany klub CrossFit czyli bodaj najszybciej rozwijającej się nowej dziedziny sportu w USA. W Bielanach Wrocławskich giełdowa spółka AmRest (od American Restaurants) ma lokale praktycznie wszystkie swoich marek.
Dodając to wszystko do siebie (Piknik Country + CrossFit + AmRest + inne jak niżej) można wytworzyć nową jakość i wykreować interesujący, oryginalny event w skali regionu. 
ADBW mogłyby stanowić twórcze rozwinięcie Pikniku Country i uzupełnienie tego wydarzenia o inne niż muzyczne atrakcje. W ramach tego projektu można:
 • Przeprowadzić Piknik Country w zbliżonej jak w ostatnich latach formule
 • Skoro mamy u siebie we wsi CrossFit'owców z sukcesami w skali całego kraju (pisano o tym tutaj) to może warto zaszczepić ten sport/tą filozofię życia u licznej grupy Mieszkańców Bielan Wrocławskich poprzez organizację Otwartych Zajęć CrossFit z praktykami specjalnie dla lokalnej społeczności
 • Przeprowadzić pokazowy trening footballu amerykańskiego Panthers Wrocław
 • Zainicjować Wyprzedaż Garażową – w Stanach tzw. garage sale są sposobem na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, elementem integracji w ramach tzw. local community, metodą na pośrednią edukację dzieci, że rzeczy mają swoją wartość a pieniądze nie biorą się ze ściany. 

Ankietę przekażę Kandydatom z prośbą o uzupełnienie, aby było jasne jak odnoszą się do określonych koncepcji podpowiadanych przez Mieszkańców oraz jakie własne pomysły zrodziły się w ich głowach, a które mają na celu poprawę komfortu życia Mieszkańców Bielan Wrocławskich.


16 października 2014

Nowa inwestycja blisko Bielan Wrocławskich czyli Multi-forma II w Ślęzie

Osiedle Multi-forma II jest architektoniczną kontynuacją położonego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Multi-forma. Inwestycja realizowana jest przez firmę Art-Deweloper czyli dewelopera, który swoje biuro handlowe zlokalizował w Bielanach Wrocławskie a który wielu z nas dał się ostatnio poznać z bardzo dobrej strony jako sponsor Bielańskiego Biegu Rodzinnego

Nowo powstające osiedle tworzą kameralne budynki w zabudowie bliźniaczej. Oferta obejmuje 24 domy o powierzchni od 112,86 mkw do 126,34 mkw z ogródkami od 40 mkw do 183 mkw. 
Wszystkie domy składać się będą z dwóch kondygnacji. Na parterze będzie się mieściła kuchnia z salonem z bezpośrednim wyjściem do ogrodu oraz łazienka. Na piętrze będą się znajdowały 3 lub 4 sypialnie oraz funkcjonalna łazienka. Każdy dom będzie posiadał garaż w bryle budynku a ich budowa ruszy jeszcze w tym roku.

Dochodzą nas także informacje, że to nie ostatnia inwestycja Art-Deweloper, która może potencjalnie zainteresować Czytelników BielanyWroclawskie.com. Już niedługo napiszemy o nowym projekcie mieszkaniowym realizowanym przez tego Inwestora :) 

9 października 2014

WINE NOT? Bielany Wrocławskie

Już w sobotę 11 października otwiera się nowe, ciekawe miejsce w Bielanach Wrocławskich. WINE NOT? bo o tym sklepie z winami mowa zlokalizowany jest przy ulicy Wrocławskiej 7 i sąsiaduje z boku z RETRO sport&fitness oraz od góry z Centrum Działań Twórczych KUŹNIA. Mili właściciele tego miejsca umożliwili nam wykonanie zdjęć na kilka dni przed oficjalnym otwarciem :)

Christophe wraz z Małżonką stworzyli w Bielanach Wrocławskich miejsce gdzie kupimy francuskie wina + oliwy, oraz wrocławskie kawy + czekolady czyli wszystko co najlepsze. Jak dziś rozmawiałem z właścicielem to od razu widać było ten błysk w oku jak tylko można było zejść na tematy winiarskie i powiedzieć co, jak i gdzie będzie stało. WINE NOT? ma być miejscem z ofertą winiarską przeznaczoną dla każdego. Wina będzie można kupić, degustować, ale co chyba szczególnie cenne dla wszystkich sympatyków klimatów winiarskich o winach będzie można tutaj porozmawiać z właścicielem - znawcą i pasjonatem win.
W lokalu trwają ostatnie prace wykończeniowe przez oficjalnym otwarciem jakie będzie miało miejsce w sobotę w godz. 13:00-17:00. Kończony jest mural/malowidło oczywiście w winiarskim klimacie, trwa wykładanie na beczki, palety i eleganckie półki butelek w winami prosto z Francji. 

W imieniu właścicieli przekazujemy i Wam Drodzy Czytelnicy zaproszenie na otwarcie WINE NOT? w Bielanach Wrocławskich - przyjdźcie na degustację, zatrzymajcie się na chwilę, skosztujcie smakowitości i zostańcie klientami nowego miejsca z klimatem w Bielanach Wrocławskich.

29 września 2014

Informacje po Bielańskim Biegu Rodzinnym

Jestem niezmiernie zadowolony i wdzięczny Organizatorom, że kwestia poruszona ponad rok temu na Zebraniu Wiejskim tj. organizacja biegu w Bielanach Wrocławskich została z sukcesem doprowadzona do końca. Bielański Bieg Rodzinny, którego pierwsza edycja miała miejsce w ostatnią niedzielę przeszła do historii i w mojej subiektywnej ocenie dostarczyła wielu super pozytywnych wrażeń.

Polecam i odsyłam Was Drodzy Czytelnicy do galerii zdjęć jaką udostępnił FotoPortal


Wklejam także (za Bielańska Pogoń) zestawienie wyników Mieszkańców Bielan Wrocławskich, którzy zdecydowali się wziąć udział w biegu na terenie Sołectwa, w którym żyją na co dzień.

W biegu na 4.5 km wystartowało 148 zawodników. Reprezentacja Bielan Wrocławskich (23 osoby) nie zawiodła zdobywając kolejno następujące miejsca z czasem netto:

Panie (9 zawodniczek):

33 – BARTMAŃSKA Mirosława – 21:22
67 – KRZEŚNIAK Marlena – 24:09
77 – RAJCHELT Violetta – 24:58
86 - MAJEWSKA-POPEK Aleksandra – 25:36
105 – SZOT Iwona – 26:59
121 – KORBA Iwona – 28:35
127 – HOŁOWACZ Iwona – 29:19
144 – OGIŃSKA Katarzyna – 33:36
145 – URZĘDOWSKA Paulina – 33:36

Panowie (14 zawodników):

10 – PAWLAK Adrian – 17:49
15 – OPIELA Maciej – 19:03
25 – MRÓZ Wojciech – 20:01
28 – RAJCHELT Cezary – 20:38
45 – BARTMAŃSKI Piotr – 23:00
59 – WRZALIK Mikołaj – 23:25
61 – WRZALIK Piotr – 23:53
70 – KRZEŚNIAK Adam – 24:12
74 – RAKOWSKI Marcin – 24:39
76 – KARCZMARZ Rafał – 24:48
90 – LUBOIŃSKI Maciej – 25:38
137 – SZMACIŃSKI Grzegorz – 30:20
141 – SORRIANO Christophe – 32:06
146 – KALINOWSKI Grzegorz – 33:50

Na dystansie dwukrotnie dłuższym czyli na 9 km wystartowało 321 zawodników. Bielany Wrocławskie reprezentowało 24 osoby:

Panie (5 zawodniczek):

140 – KUŹNIEWICZ Katarzyna – 45:03
197 – JAWORSKA Aneta – 48:11
198 – NIEDZIELSKA Ewelina – 48:20
237 – GUBERNAT Ewa – 50:49
294 – PLAN Magdalena – 56:59

Panowie (19 zawodników):

8 – KASPRZAK Mariusz – 36:24
10 – ZAWADZKI Krzysztof – 36:36
30 – BOBER Jakub – 38:29
47 – LATUS Marek – 40:06
50 – POPEK Paweł – 40:19
65 – BANAŚ Tomasz – 41:14
78 – KALINOWSKI Grzegorz – 42:22
110 – BUKOWSKI Tomasz – 43:13
123 – KUCA Artur – 44:04
127 – STASIUKIEWICZ Wojciech – 44:09
129 - WRZALIK Piotr – 44:16 
141 – KUŹNIEWICZ Mariusz – 45:03
144 – CZYŻYK Marcin – 45:08
168 – ŁYSZCZAK Piotr – 46:07
179 – GABRUS Łukasz – 47:03
181 – KOŚMIŃSKI Sławomir – 46:55
203 – ŚWITA Tomasz – 48:33
218 – MACHULAK Wojciech – 49:19
235 – PIEROG Grzegorz – 50:30

Ogółem w biegu na 4.5 km i 9 km wystartowało 45 zawodniczek i zawodników legitymujących się miejscem zamieszkania BIELANY WROCŁAWSKIE stanowiło to prawie 10% wszystkich zawodników startujących w zawodach:) 

21 września 2014

Ulotka informacyjna dla Mieszkańców w związku z Bielańskim Biegiem Rodzinnym jaki odbędzie się 28 września 2014

Przewiń w dół, aby poznać wszystkie szczegóły

Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Rzut okiem na trasę z lotu ptaka a raczej drona :)))

PRZYPOMNIENIE: Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Święto biegania w Bielanach Wrocławskich coraz bliżej. Warto zapoznać się ze szczegółową rozpiską dnia 28 września 2014.
 • 12.00 – 14.45 Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów. (na 5 km do 13:45)
 • 14.00 Start Biegu na 4,5 km.
 • 14.45 Koniec Biegu na 4,5 km.
 • 15.00 Start Biegu na 9 km.
 • 16.30 Koniec Biegu na 9 km.
 • 16.30 Dekoracje
 • 16.50 Losowanie nagród
 • 17.10 Koniec zawodów
źródło: www.pro-run.pl
Bieg krasnala oraz sztafeta rodzinna będą rozgrywane w ramach pikniku przy biegu. Nie będą kolidować z biegami głównym więc każdy rodzić będzie mógł pobiec ze swoją pociechą. 

31 sierpnia 2014

PRZYPOMNIENIE: Weź udział w Bielańskim Biegu Rodzinnym! Integruj się na sportowo!

Wiem, wiem już pisałem na tej stronie o super inicjatywie sportowej jaka jest planowana w Bielanach Wrocławskich na koniec września, ale w szczególny sposób zależy mi, aby ten event się udał. 

Baaardzo proszę każdego z Was Drodzy Czytelnicy - dajcie znać o tym wydarzeniu swojemu sąsiadowi z Bielan Wrocławskich. Nie trzeba biec na 10 km, można na 5 km, można spacerować, można wreszcie kibicować - w tej czy innej formie warto być razem, na sportowo.

Wrzucam najnowszą wersję plakatu / ulotki z aktualną listą Sponsorów i Partnerów. Cieszę, że z mocnej ekspozycji na tym materiale strony BielanyWroclawskie.com :)))

Piknik w Bielanach Wrocławskich już 6 września 201422 sierpnia 2014

Polonia Bielany Wrocławskie - informacje i terminarz rozgrywek

Tegoroczny sezon pozwolił drużynie Tax-Pol Polonia Bielany wywalczyć awans do klasy Okręgowej juniorów. Na tak wysokim szczeblu rozgrywek będą występować jedynie dwie drużyny z całej Gminy Kobierzyce.

Przekazuję zaproszenie na najbliższy mecz lokalnej drużyny piłki nożnej jak i terminarz meczy jakie będziemy mieli okazje zobaczyć w najbliższych kilku tygodniach.

 

Terminarz (SENIORZY):
 • 24.VIII.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Muchobór Wrocław
 • 7.IX.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - KS Suchy Dwór
 • 21.IX.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Tur Wrocław
 • 5.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Sparta Wrocław
 • 19.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Błękitni Gniechowice
 • 26.X.2014 r. – niedziela, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Orzeł Pustków Wilczkowski


Terminarz (JUNIORZY):
 • 23.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Forza Wrocław
 • 30.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Orzeł Pawłowice Wrocław
 • 23.VIII.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Forza Wrocław
 • 10.IX.2014 r. – środa, godz. 15.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Barycz Milicz
 • 13.IX.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Ślęża Sobótka
 • 27.IX.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Polonia Środa Śląska
 • 11.X.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Pogoń Oleśnica
 • 25.X.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - Wiwa Goszcz
 • 15.XI.2014 r. – sobota, godz. 11.00 Tax-Pol Polonia Bielany Wr. - KS Łozina